Techniczne ciekawostki samochodowe

Strony

Kategorie

Polecam

Drukowanie - O co chodzi?

Różne spoiwa w drukowaniu 3d Trudno uznać, że istnieje jednolity druk 3d w Rapidcrafting, dający te same możliwości. Możliwości kreacji gotowych prototypów jak i otrzymanie gotowych rzeczy w produkcji addytywnej uzyskamy dzięki kilku różnym spoiwom. Są nimi papier, metal, tworzywo sztuczne, czy żywica.

Selektywne sklejanie to metoda która charakteryzuje druk 3d w przypadku spoiwa gipsowego. Takie projekty-produkty nadają się przede wszystkim na makiety - z racji kruchości materiału. Przy papierze drukowanie przestrzenne oznacza laminację, czyli wycinanie i usuwanie zbędnych przestrzeni. Przy metalach korzystamy ze spiekania i topienia laserem - jest to relatywnie najdroższa metoda druku 3d . Najstarszą metodą druku w 3d jest stereolitografia, czyli laserowe utwierdzanie żywicy.

29.09.2015. 14:46